Tjenester

Vi sørger for at:
  • ustyret er enkelt slik at dine ansatte og ekstrahjelper lett kan benytte systemet.
  • du får en servicepakke som gir deg trygghet og forhindrer nedetid.
  • kassaapparatet er tilpasset din bransje og dine behov.
  • du får godkjente løsninger: Straffenivået for brudd på regnskapsloven og bokføringsloven er oppjustert de siste årene.
  • du får markedets beste kassesystem og betalingsløsning tilpasset din bransje til den beste prisen!

 

Vi vet at det å anskaffe rett betalingsløsning gir våre kunder økt konkurransekraft, genererer bedre resultater og skaper større verdier.

Derfor legger vi også stor vekt på å benytte oss av solide og faglig forankrede metoder i  våre utvelgelsesprosesser.

Ved å velge riktig betalingsløsning er vi med på å  videreutvikle din bedrift eller virksomhet.

Vi vektlegger og arbeider for at våre kunder skal få markedets beste betalingsløsning til den beste prisen!