Restaurant, bar/natt- klubb og hotell

  • Enkelt for ledelsen å ha kontroll
  • Brukervennlig
  • Integrerbart mot andre systmer
  • Integrerbart mot alle typer betalingsterminaler
  • Kasseskuff
  • Kjøkkenskriver