VELG RIKTIG BETALINGSLØSNING

Det å velge riktig kassaapparat og betalingsterminal er avgjørende for effektiv drift, og kan gi deg og din bedrift konkurransefortrinn
Kontakt oss i dag for mer informasjon!

Kasseløsning: viktig å tenke på

  • Kassaapparat er påbudt for alt ordinært salg.
  • Pass på at ustyret er enkelt slik at dine ansatte og ekstrahjelper lett kan benytte systemet.
  • Velg en servicepakke som gir deg trygghet og forhindrer nedetid.
  • Sørg for at kassaapparatet er tilpasset din bransje og dine behov.
  • Ikke kjøp utilstrekkelige løsninger: Straffenivået for brudd på regnskapsloven og bokføringsloven er oppjustert de siste årene.

Et foretak som bedriver kontantsalg er pålagt å ha kassaapparat. Bokføringspliktige skal etter bokføringsforskriften registrere kontantsalg fortløpende på kassaapparat, terminal eller annet likeverdig system og dokumentere kontantsalget ved daterte, nummererte summeringsstrimler (kassaruller) eller tilsvarende rapport. Kassaapparatet skal kunne skrive salgsdokumentasjon (kvittering) til kunden for hvert salg og beløpet som registreres skal være lett synlig for kunden.

Dokumentasjon av kontantsalg sammenholdt med daglig opptelling av kassabeholdning skal dateres og det skal fremgå hvem som har foretatt opptelling av kassabeholdningen. Eventuelle differanser skal forklares.